Novation

Novation 25SLMKII 25-key USB MIDI Controller
Novation 25SLMKII 25-key USB MIDI Controller
Rental Rate:

$10/Weekend
$18/Month

Novation 49SLMKII 49-key USB MIDI Controller Keyboard
Novation 49SLMKII 49-key USB MIDI Controller Keyboard
Regular Price: $399.00
On Sale For: $150.00
Novation 61SLMKIII 61-key Keyboard Controller
Novation 61SLMKIII 61-key Keyboard Controller
Rental Rate:

$21 / Weekend
$38/Month